Razumevanje in promocija narave

Narava (natura, priroda…), živa in neživa, izjemna, pestra, zanimiva… , možno jo je opisovati  s številnimi pridevniki, proučujejo jo številne vede. S spoznavanjem narave se človeštvo ukvarja že tisočletja, vedno prihaja do novih spoznanj in še vedno nas preseneča.  RAZUMEVANJE in PROMOCIJA NARAVE je vodilo firme GEAart, ki naravo na različne načine približa, razloži pojave in njeno delovanje ter jo promovira skozi različne medije. Varujmo naravo in ohranimo njeno biotsko pestrost.